Scheepsreiniging

 • check it out
 • check it out
 • check it out
 • check it out

Hydrojet

Hydrojetten is de term voor hogedruk waterstralen. De zwaarste verontreinigingen en jarenlange aanhechtingen van vuil en roest aan uw materieel kunnen wij met behulp van zogenaamde hydrajet weer schoon krijgen. Het hydrojetten beter bekend als waterstralen werkt met een druk van maar liefst 2500 bar.

Het te reinigen / ontroesten oppervlak bepaald welke keuze van behandeling wordt gekozen.

De voordelen van Hydrojetten zijn;

 • Geen kans op vonken.
 • Geen stof.
 • Minder afvalproducten.
 • Verwijdering van in water oplosbare zouten.
 • Opruwen en reinigen van intacte verfsystemen.
 • Toepasbaar in slechte weersomstandigheden.
 • Tot op grote afstand en hoogte kan gereinigd worden.

Waterstralen

Stralen is het creeren van de ideale ondergrond om nieuwe coatings te laten hechten. Dit kan van grof tot fijn en in verschillende reinheidsprofielen.